Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (Đống Đa).

20160621081128-a58f
Giá đất trên làm căn cứ bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (Đống Đa)

Theo đó, vị trí 2 phố Khâm Thiên có hệ số K bằng 1,84 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; tương ứng với giá đất ở 50.674.000 đồng/m2.

Tại vị trí 4 phố Khâm Thiên, hệ số K bằng 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Khâm Thiên (quy định tại Quyết định số 96); giá đất ở tương ứng là 39.852.000 đồng/m2.

Tại vị trí 4 phố Quốc Tử Giám, hệ số K bằng 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Quốc Tử Giám (quy định tại Quyết định số 96); giá đất ở tương ứng là 39.852.000 đồng/m2.

Tại vị trí 2 phố Trần Quý Cáp, hệ số K bằng 1,90 lần so với giá đất ở (quy định tại Quyết định số 96); giá đất ở tương ứng là 40.014.000 đồng/m2.

Tại vị trí 4 phố Trần Quý Cáp, hệ số K bằng 1,83 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Trần Quý Cáp (quy định tại Quyết định số 96); giá đất ở tương ứng là 31.403.000 đồng/m2.

(Theo Bizlive)
Từ khóa

Tin liên quan